Díjellenőrzés

A Kkt. 33/B. § (8) bekezdése szerint az úthasználati jogosultság ellenőrzésére jogosult szervezetként a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Társaság) lett kijelölve. Társaságunk elkötelezett a tekintetben, hogy a díjköteles úthasználók körében minél kisebb legyen azoknak az aránya, akik a megfelelő jogosultság megváltása nélkül, jogosulatlanul használják a díjköteles úthálózatot.

Az úthasználati jogosultság megváltásának és a jogosultság megfelelőségének ellenőrzése forgalmi rendszám alapján történik. Az úthasználat jogszerűségét az elektronikus értékesítési nyilvántartás, illetve az ellenőrző szelvény igazolja. Az úthasználati díj elektronikus (SMS, online, mobil applikáció) megfizetése esetén a nyugtázó értesítés szolgál igazolásként. Kérjük, hogy a megadott adatok helyességét a kifizetést megelőzően mindig alaposan ellenőrizze!

Ha a gépjármű díjköteles útszakaszon az ellenőrzéskor nem rendelkezik a kategóriájának megfelelő érvényes jogosultsággal, jogosulatlan úthasználat miatt a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat köteles fizetni. Az érvényes jogosultság megléte a díjköteles úthálózat bármely pontján ellenőrizhető, ideértve a díjköteles úthoz közvetlenül kapcsolódó pihenőket, továbbá a csak a díjköteles szakaszokról elérhető, illetve a csak a díjköteles szakaszokra fel- és levezető csomóponti ágakat is.

Társaságunk a díj megfizetését fixen telepített kamerákkal, mobil díjellenőrző egységekkel és mobil megállításos egységekkel ellenőrzi. 

A díjköteles útszakaszokat kizárólag érvényes úthasználati jogosultság birtokában lehet igénybe venni, azaz a felhajtás előtt gondoskodni kell az e-matrica beszerzéséről. Azoknak a jóhiszemű úthasználóknak, akik tévedésből hajtottak fel a díjköteles úthálózatra, az ellenőrzéstől számítva maximum 60 perc áll rendelkezésükre, hogy megvásárolják úthasználati jogosultságukat. 

Társaságunknak nem áll módjában figyelemmel lenni a jogosultság nélküli közlekedés okaira, méltányosság gyakorlására nincs törvényi felhatamazásunk.

Nincs helye pótdíj kiszabásának a közút lezárásának vagy forgalma korlátozásának, elterelésének az időtartama alatt azon az egyébként díjköteles útszakaszon történő úthasználat miatt, amelyet a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott szervek - a közút kezelőjének és a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezetnek előzetes vagy szükség esetén egyidejű tájékoztatása mellett - terelőútként jelöltek ki. Az úthasználati jogosultsággal nem rendelkező gépjárművek - a korlátozást vagy terelést elrendelő szerv ettől eltérő tájékoztatása hiányában - a terelőútként kijelölt díjköteles utat legfeljebb a díjköteles szakaszra hajtás kezdete és az azt követő első csomóponti lehajtó, e csomóponti lehajtó lezárása esetén az azt követő első, díjköteles szakaszon lévő, le nem zárt csomóponti lehajtó közötti szakaszán használhatják. A lezárást, korlátozást vagy terelést elrendelő szerv a terelőútként kijelölt, díjfizetésre kötelezett útszakaszról és a lezárás, korlátozás vagy terelés időtartamáról a közlekedésben részt vevőket a médiaszolgáltatók útján tájékoztatja.

Egy adott megye gyorsforgalmi úthálózatát – érvényes országos autópálya-matrica mellett - az adott megyére érvényes megyei e-matricával is lehet használni. A megyei e-matrica a következő megyében található első csomópontig érvényes, de a szóban forgó csomópont lezárása esetén a következő lehajtóig lehet a megyei e-matricával közlekedni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a díjfizetésre kötelezett útszakaszokon lévő értékesítési helyek nem az aktuális utazáshoz szükséges úthasználati díj megfizetésének célját szolgálják, hanem a későbbi utazásokhoz szükséges vásárlást teszik kényelmesebbé, erre tekintettel a díjköteles szakaszok mentén található értékesítő helyeken az úthasználati díj megfizetésének mobil csoportok általi ellenőrzésére is sor kerülhet.

Úthasználati jogosultságát például az alábbi módokon vásárolhatja meg: